FORD Model B 1928-1931 на дисках TSW Jarama (Positive Offset) Chrome

FORD Model B на дисках TSW Jarama (Positive Offset) Chrome

Изменить конфигурацию